Skip to main content

Pew Araştırma Derneği’nin de içinde bulunduğu birçok kaynağa göre, en yeni nesil olarak tanımlanmış olan Z kuşağı önceki nesillerden daha özgürlükçü.

Brookings Enstitüsü kıdemli üyesi ve demografi uzmanı William Frey, farklı nesillerden gelen gençlerin çoğunun, yaş aldıkça daha muhafazakar olmaya meyilli olan büyüklerine göre, merkez ve sol partilere oy verme eğiliminde olduklarını belirtiyor. Ancak Pew, kendilerini Cumhuriyetçi Z kuşağı olarak tanımlayanlar da dahil olmak üzere, Z Kuşağının, Demokratik ideolojilere yakın siyasi eğilimler gösterdiğini ekliyor.

Bu yılın başlarında hazırlanan Axios kaynaklı bir raporda; Cumhuriyetçi Z kuşağının çoğu, genellikle hükümet müdahalesinden kaçınan farklı jenerasyon Cumhuriyetçilerinin zıttı olarak, hükümetin sorunları çözmek için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Pew ve Frey’e göre; 2020 seçimlerinin kabaca %10’unu Z kuşağının oluşturması öngörülürken, 2031’de ise oy veren kitlenin %27’sini oluşturacaklar.

Axios, genç Cumhuriyetçiler yaş aldıkça bu tutumlarında ısrarlı kalırlarsa, Cumhuriyetçi Partiyi daha özgürlükçü bir ideolojiye dönüştürme potansiyeline sahipler diyor.

Frey, “Nesillerin yaş aldıkça daha muhafazakar olduğu bilinen bir gerçek ama Z kuşağı o kadar farklı ki, muhtemelen olduklarından biraz daha muhafazakâr hale gelseler bile politikayı ve toplumsal davranışları değiştirecekler.” demiştir.

Axios’la paylaşılan Harris Anketine göre; Z kuşağı için 2018 Kasım’ı itibariyle kitlesel saldırılar, ırksal eşitsizlik ve göç politikası en önemli olan üç sorunu oluşturuyor. Bu sıralama; sağlık hizmetlerine erişim, terörizm/ulusal güvenlik ve ulusal borcu ilk üçe koyan X kuşağı (1965-1980), baby boomers (1946-1964) ve geleneksel kuşakla (1928-1945) karşılaştırılıyor.

Z kuşağının birçoğu, 11 Eylül 2001’de teröristler tarafından kaçırılan uçakların New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne, Washington’daki Pentagon’a ve Pennsylvania’daki bir tarlaya çarparak yaklaşık 3.000 kişinin ölümüne yol açtığı 22 Eylül olaylarının belli belirsiz farkında.

Önceki kuşaklar, X ve hemen sonrasında gelen Y jenerasyonun çoğu, terörizm korkusu ve güçlü ulusal güvenlik arzusunun en yüksek seviyede olduğu o dönemleri, 11 Eylül ve Afganistan-Irak savaşları sırasında politik olarak bilinçli yetişkinler olarak yaşadı.

Harvard Kamuoyu Projesi’ne (HPOP) göre, Z kuşağı, sekiz olası dış politika maddesi arasında terörizmi %17’lik bir oranla önceliğine alırken, aynı anket Y kuşağına yapıldığında terörizm, %30’luk bir oranla en önemli mesele kabul edildi.

İklim değişikliği Z kuşağı için en korkutucu olan durum; çünkü bu jenerasyon, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin hem ABD ve hem de küresel nüfus tarafından giderek daha fazla hissedilip yaşandığı bir döneme denk geldi. Bu yüzden 18-22 yaş aralığındaki 10 öğrenciden altısı, iklim değişikliğini mühim ve sıkıntılı bir konu olarak nitelendiriyor.

Birleşmiş Milletler 2018 iklim raporuna göre, “Mevcut konsantrasyonlar ve sera gazı emisyonlarının süregelmesi göz önünde bulundurulduğunda, muhtemelen bu yüzyılın sonunda … dünyadaki okyanuslar ısınacak ve buzların erimesi devam edecek. Deniz seviyesindeki ortalama yükselişin 2065 yılına kadar 24-30, 2100’e kadar ise 40-63 santim olacağı tahmin ediliyor. İklim değişikliğinin etkileri, emisyonlar durdurulsa bile yüzyıllarca devam edecek.”

HPOP tarafından yapılan ankete katılan Z kuşağının % 70’inden fazlası, iklim değişikliğinin bir sorun olduğunu kabul ediyor; % 66’ı ise acil eylem talep ettiğini söylüyor.

Z kuşağı iklim değişikliğinin sadece yerel bir politika değil, bir dış politika önceliği olması gerektiğine inanıyor. HPOP’ye göre; Y jenerasyonu, iklim meselesiyle ilgili eylemleri genel olarak desteklerken, dış politikada terörizm dahilinde atılacak adımlara, çevreyle ilgili olanlardan daha fazla öncelik veriyor.

Frey’in dediğine göre, “Sanırım bu yüzyılda, geçen yüzyılda olduğundan çok daha farklı bir ülke olacağız, bunun nedeni büyük ölçüde bu genç nesil ve onların ırksal çeşitlilik ve sosyal konular hakkındaki farklı tutumları.”

VOA’daki İngilizce orijinalinden Ceren Baskı tarafından Kroniko.org için çevrilmiştir.

Kapak fotoğrafı: Ortadaki; ABD Nevada Eyaleti senatörü Jacky Rosen, 29 Eylül 2018 tarihinde, Asya Toplulukları Geliştirme Konseyi tarafından Las Vegas’ta düzenlenen bir etkinlikte lise öğrencileriyle poz veriyor.